Instruks ved personskade/uheld

1. Bevar roen

2. Yd førstehjælp

3. Kontakt lægevagten på: 7011 0707 for at få henvisning til skadestuen inden Falck tilkaldes.

Tilkald Falck
ABONNEMENTS NR.:  17714520
Tlf. 7010 2030
Tlf. Kortnr.: 7006

Alvorlige uheld tilkaldes over alarmcentralen: 1 1 2
Oplys nøjagtig adresse og evt. hal nr.

4. Meddel lokaladministrationen på uheldsstedet om, at der er bestilt sygetransport.
- AF HVEM OG HVOR TIL.

5. Den tilskadekomne må ikke lades alene.

6. Gør opmærksom på, at skolens abonnement dækker tilbagetransport til skole eller hjem med Falck.

7. Lad altid Falck klare transporten.

8. Hvis den tilskadekomne ikke forventes tilbage til skolen ved normal arbejdstids ophør, skal hjemmet underrettes, hvis det er muligt.

9. Underret arbejdsmiljøgruppen, der sørger for udfyldelse af intern skadesrapport.

Såfremt der er brugt 1 1 2, skal Arbejdsmiljølederen kontaktes på 2270 1324.