Arbejdsmiljø-organisation
Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. august i lige årstal. 

Skolen har 6 arbejdsmiljøudvalg, og derunder flere grupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra grupperne danner arbejdsmiljøudvalgene, der idéudveksler og inspirerer til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Hovedudvalget, sammensat af repræsentanter fra udvalgene, gennemfører ledelsens evaluering af skolens arbejdsmiljø. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø, der kan ses i nedenstående link.

Se arbejdsmiljøpolitikken her