Syddansk Erhvervsskoles vision og strategi

Syddansk Erhvervsskoles strategi frem mod 2020 understøtter skolens vision om at uddanne Danmarks dygtigste på både erhvervsuddannelserne og de tekniske gymnasier - og at udvikle skolen til fremtidens behov.

Skolens strategi har blandt flere elementer et tydeligt vækstspor med fokus på tiltrækning af flere elever, studerende og kursister. Vores ambition er at være landskendt for uddannelser af høj kvalitet, som udfolder den enkeltes fulde potentiale og matcher virksomhedernes efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere.

Vores omverden er i konstant forandring, og dét stiller hele tiden nye krav til os som skole og vores strategiske fokus. I 2018-2020 retter vi bl.a. blikket mod en styrket overgang fra grundskolerne, talentspor, digitalisering, videndeling og den attraktive arbejdsplads.

Flere elever skal vælge os
Vi har en vigtig rolle som bindeled mellem grundskole, ungdomsuddannelse, de videregående uddannelsesinstitutioner og i sidste ende virksomhederne og arbejdsmarkedet. Som uddannelsesinstitution skal vi bidrage aktivt til den politiske målsætning om, at 30 % af eleverne fra grundskolerne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025.

Tiltrækning af nye elever er derfor i langt højere grad end tidligere et strategisk fokusområde for strategien 2018-2020. Tidligere har vores fokus bl.a. været på at implementere EUD-reformen, og det arbejde er vi på Syddansk Erhvervsskole kommet langt med. Som uddannelsesinstitution har vi nu behov for at fokusere på nye strategiske indsatser, som bringer os tættere på, at flere elever vælger os i fremtiden.

Fire strategiske fokusområder
Der er udvalgt fire strategiske fokusområder, som kendetegner de strategiske målsætninger for 2018-2020 og er omdrejningspunktet for vores skole som helhed.

De fire fokusområder er:

  • Øget tiltrækning af elever 
  • Branche- og virksomhedssamarbejde
  • Stærke læringsfællesskaber - og attraktivt miljø
  • Den attraktive arbejdsplads

Klik ind på strategi-huset og se mere om de konkrete initiativer.

Grundskolen Amu og IDV Digitalisering og Vidensdeling En skole, Medarbejderne