Syddansk Erhvervsskoles vision og strategi

Skolens vision 2025: AT UDDANNE DANMARKS DYGTIGSTE

- Vi realiserer det bedst mulige for skolens elever og kursister for at kvalificere dem til gode jobs og videreuddannelse inden for de brancher, vi har fokus på.
- Vi tager medansvar for at tiltrække og levere talenter, der kan styrke danske virksomheder.
- Gennem den bedste faglige viden og moderne teknologi skaber vi afsættet for fremtidens vindere.

Vision for skolens tekniske gymnasier

Der er blevet lavet en version af visionen til skolens to tekniske gymnasier, da gymnasierne ikke har samme tilknytning til virksomheder og brancher som erhvervsuddannelserne, men i højere grad leverer elever til videre uddannelse.

Visionen er stadig ”At uddanne Danmarks dygtigste”, men for gymnasierne lyder de tre tilhørende bullets:

- Vi kvalificerer vores elever til videreuddannelse og gode jobs.
- Vi tiltrækker og leverer talenter via et innovativt læringsmiljø med fokus på trivsel og teknologisk dannelse.
- Vi skaber fremtid​ens vindere.

Vores omverden er i konstant forandring, og dét stiller hele tiden nye krav til os som skole og vores strategiske fokus. I 2018-2020 retter vi bl.a. blikket mod en styrket overgang fra grundskolerne, talentspor, digitalisering, videndeling og den attraktive arbejdsplads.

Fire strategiske fokusområder
Der er udvalgt fire strategiske fokusområder, som kendetegner de strategiske målsætninger for 2018-2020 og er omdrejningspunktet for vores skole som helhed.

De fire fokusområder er:

  • Øget tiltrækning af elever 
  • Branche- og virksomhedssamarbejde
  • Stærke læringsfællesskaber - og attraktivt miljø
  • Den attraktive arbejdsplads

Klik ind på strategi-huset og se mere om de konkrete initiativer.

Grundskolen Amu og IDV Digitalisering og Vidensdeling En skole, Medarbejderne