Vi udvikler skolens kvalitet

I samarbejde med brugerne udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen.

Krav til skolens kvalitet 
Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Lov om gennemsigtighed og åbenhed, samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for EUDHTXfolkeskolenAMU og Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemfører undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.

Handlingsplaner
Skolen skal desuden udarbejde en handlingsplaner for øget gennemførelse hvert år. Planen indeholder præcise måltal, indsatser og strategier for, hvordan skolen vil opnå de fastsatte målsætninger det enkelte år. 
Handlingsplanerne er således et styringsredskab på skolen til at prioritere indsatserne for øget gennemførelse og kvalitet.

I højre side kan du dykke ned i oplysningerne for de forskellige områder.