Vi udvikler skolen

Strategisk fokus og handlingsplaner
Syddansk Erhvervsskoles strategi frem mod 2020 understøtter skolens vision om at uddanne Danmarks dygtigste på både erhvervsuddannelserne og de tekniske gymnasier - og at udvikle skolen til fremtidens behov.

Skolen udarbejder handlingsplaner for øget gennemførelse hvert år. Planen indeholder præcise måltal, indsatser og strategier for, hvordan skolen vil opnå de fastsatte målsætninger det enkelte år. 
Handlingsplanerne er således et styringsredskab på skolen til at prioritere indsatserne for øget gennemførelse og kvalitet.

Krav til skolens kvalitet 
I samarbejde med brugerne udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen.

Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Lov om gennemsigtighed og åbenhed, samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for EUDHTXfolkeskolenAMU og Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemfører undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.

I højre side kan du dykke ned i oplysningerne for de forskellige områder.