Evaluering af Folkeskolens 10. klasse i Grindsteds undervisningsmiljø

Hvert år undersøger skolen 10. klassernes undervsiningsmiljø. Undersøgelsen kommer omkring både de fysiske, de æstetiske og de psykiske aspekter af undervisningsmiljøet – set med elevernes øjne.

Formål
Alle elever og studerende i Danmark har ret til et godt æstetisk undervisningsmiljø. Den ret har de haft siden august 2001, hvor undervisningsmiljøloven trådte i kraft – og med den fik elever og studerende for første gang i historien rettigheder på det æstetiske område på samme måde, som de har det på det fysiske og det psykiske område.

Formålet med undersøgelserne er at komme omkring disse tre områder, for at kunne vedligeholde og forbedre undervisningsmiljøet for skolens elever.