Eksamenskarakterer for 10. klasse uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole
Eksamenkarakterer er et udtryk for elevernes præstationer ved afslutningen af deres uddannelse.

EKSAMENSKARAKTERER 2014/15

Karaktergennemsnittet ved afsluttet fag på 10 klasserne på Syddansk Erhvervsskole.

Gennemsnitskarakter 2014-2015 - Samlet
     
Fagbetegnelse Gns.   Antal
10. klasse 5,69    449
Dansk 5,71   117
Dansk, læsning 0,00   2
Dansk, mundtlig 3,00   2
Dansk, retskrivning 1,00   2
Dansk, skriftlig fremstilling 1,00   2
Engelsk 5,93   107
Engelsk, mundtlig 3,00   2
Fysik/kemi 6,20   20
Fysik/Kemi, mundtlig 4,00   1
Matematik 5,71   109
Matematik, matematisk problemløsning 2,33   12
Matematik, matematiske færdigheder 2,67   6
Obligatorisk selvvalgt opgave 10. klasse 6,98   47
Tysk 5,80   20
Hovedtotal 5,69   449