Kvalitetsrapporter for Billund Kommune som 10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskole er en del af

Kvalitetsrapporten er den årlige skriftlige beretning, hvori der ud fra lovgivningen er en beskrivelse af kvaliteten i folkeskolerne og skolefritidsordningerne.

Der er pr. 1. august 2013 indgået en driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole om drift af Billund kommunes 10. klasse.

Derfor indgår Syddansk Erhvervsskoles 10. klassecenter første gang i kvalitetsrapporterne i skoleåret 2013/2014.

Se Billund Kommunes kvalitetsrapporter her

Formål med kvalitetsrapporten
Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværkstøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og den skal fungere som grundlag for dialog og kvalitetsudvikling også på den enkelte skole. Med bekendtgørelsen af 23/06/2014 er der et øget fokus på resultatet/effekten af undervisningen.

Kvalitetsrapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer.

Skoler der også er omfattet i kvalitetsrapporten
Skolevæsenet i Billund Kommune består af BillundSkolen, Vestre Skole, Søndre Skole, Vorbasse Skole, Sdr. Omme Skole og Børne og Ungeuniverset Hejsnvig, som er overbygningsskoler til og med 9. klasse samt Stenderup Skole med 0.-6. klasse.