68 folkeskoleelever, blev spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

66 elever svarede, hvilket gav en svarprocent på 97 %. Der er tale om et rigtig flot analysegrundlag.

Spørgerammen i 2015 består af henholdsvist basisspørgsmål og spørgsmål til det faglige læringsmiljø.Trivslen ligger højt i 2015. Over 80 % af eleverne er godt tilfreds med trivslen i 10. klasserne i Grindsted. Særdeles flot.

Undersøgelsen viste at der var kritik i forhold til undervisningen og en vis skoletræthed var at spore i besvarelserne.

De fysiske og æstetiske rammer vurderes positiv. Sidste år havde dette tema en noget lavere scoring, hvor den kun blev bedømt til at være nogenlunde. En tilfredsstillende fremgang.

Selvom trivslen ligger i top, er der stadig god plads til forbedringer på de enkelte områder der angivet i grafen oven for.

Læs mere herunder: