Syddansk Erhvervsskole analyserer og tolker på forskellige indikatorer, for at afdække omstændigheder der kan højne kvaliteten og tilfredsheden med skolens ydelser. Herunder kan du se en række indikatorer vi anvender:

AMU-statistik (Kilde: uvm.dk) 

I tabellerne i databanken er AMU-aktiviteten beskrevet som enten årselever, elevuger, kursister eller personer. Tabellerne viser AMU-aktiviteten fordelt på efteruddannelsesudvalg eller godkendt institution samt afslutningsart og certifikat.

Tabellerne giver mulighed for at opdele efteruddannelsesudvalgene på fag; og kalenderår på kvartaler/måneder. Der er også mulighed for at lave udtræk på køn, alder og herkomst.

AMU-aktivitet fordelt på: