UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 5 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 27 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 14 100
Lys b svejs-stumps plade alle pos 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 100 4 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 14 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 100 5 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 100 8 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 100 3 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 10 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 3 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 5 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 6 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 16 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 16 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 21 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 9 100
PLC grundlæggende 100 24 100
Restaurering - traditionelle træsamlinger 100 13 100
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien 100 13 100
Renovering af ældre møbler 100 16 100
Praktikvejledning af ernæringsassistenter 100 4 100
Salgsledelse 100 11 100
Brand, enkle installationer 100 14 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 100 45 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 16 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 55 100
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 100 14 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 65 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 9 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 7 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 21 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 8 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 92,9 14 92,9
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer 100 13 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 54 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 38 100
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 100 16 100
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 100 13 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 14 100
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø 100 46 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 95,2 42 95,2
Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm.  100 17 100
Grundlæggende beskæring 100 7 100
Udvidet beskæring 100 19 100
Inspiration til nyeste frisuredesign 100 8 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 5 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 6 100
Tapetopsætning - mønstret tapet 100 9 100
Tapetopsætning - strukturtapeter 100 7 100
Tapetopsætning - skumtapeter 100 7 100
Aktuelle malematerialer og teknikker 100 23 100
Fremstilling af tagrender og nedløb 100 19 100
Udfoldning af tyndpladeemner 100 19 100
Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 50 6 100
Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 50 6 100
Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 50 6 100
Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 50 6 100
Certificering inden for gasområdet under 135 kW 50 6 100
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 100 11 100
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 100 26 100
PLC sekventiel 100 8 100
Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg 100 13 100
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 100 29 100
Grundlæggende flakkøretøjer 100 8 100
Inspiration til det lange hår 90 10 90
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer 100 23 100
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service 100 23 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 8 100
Historisk malearbejde - anv. af love og regler 100 21 100
Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 100 32 100
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg 100 12 100
Bygningsmalearbejde - indretning med farver 100 12 100
Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder 100 12 100
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 100 6 100
Systemstilladser - opstilling mv. 100 9 100
AIA, installation 100 13 100
AIA, design af anlæg 100 12 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 11 100
Lysbuesvejsning 85,7 7 85,7
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 3 100
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag 100 19 100
TIG-svejsning 100 6 100
Kvadre og palæpuds - udførelse 100 21 100
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 100 6 100
Murede og pudsede gesimser - udførelse 100 6 100
Murafslutninger - udførelse 100 6 100
Dekorativt fugearbejde - udførelse 100 6 100
Specialpuds - udførelse 100 6 100
Sgraffitopuds - udførelse 100 13 100
Glitpuds - udførelse 100 6 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 4 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 11 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 8 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 8 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 12 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 9 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 9 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 7 100
Overfladebehandling med kalkning af murværk 100 6 100
MAG-svejsning proces 135 80 5 80
Gassvejsnning proces 311 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 8 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 99,9 680 99,9
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 30 100
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser 100 21 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 16 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 14 100
Operatør ved konventionel maskindrejning 100 12 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 29 100
Kommunikation i teams 100 26 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 9 100
Kvalitetsstyring i virksomheden 100 7 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 24 100
Vinduesrenovering - forbedring af vinduer 100 13 100
Vinduesrenovering - renovering af vinduer 100 13 100
Vinduesrenovering - vurdering af vinduer 100 13 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 100 11 100
Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 100 19 100
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 100 32 100
Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 100 32 100
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 100 32 100
Smagen i centrum 100 59 100
Konflikthåndtering 100 6 100
Elektroniske applikationer på køretøjstestere 100 24 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 29 100
Indskrivning og formatering af mindre tekster 100 11 100
Rundt murværk 100 6 100
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion 100 12 100
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver 100 8 100
Robotteknik, idriftsættelse 100 4 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 18 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 17 100
Emnetegning i retvinklet projektion 100 12 100
Tegningsinformation og -fremstilling  100 12 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 5 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 100 12 100
CAM drejning 100 3 100
CAM drejning med C-akse 100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 100 5 100
CAM fræsning (3D) 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 92,3 13 92,3
CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 11 100
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF 100 3 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 42 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 95,5 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 45 100
Kontrol og fejlfinding af SCR system 100 30 100
Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 100 12 100
Teknikker til undersøgelse af neuropatier 100 11 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 11 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 17 100
Tværfaglig restaurering af bindingsværk 100 21 100
Grandækning grundlæggende  100 17 100
SB Mindre install., bolig m særlige områder 100 4 100
Træets vækst og opbygning 100 13 100
Motorer og frekvensomformer 100 13 100
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie 100 45 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 10 100
Instrumentrørlægger OLF 100 5 100
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn  100 49 100
L-AUS ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 79 100
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige 100 23 100