UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 42 100
Den personlige uddannelses- og jobplan 100 10 100
Undertage - montering af faste undertage 100 7 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 75 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 5 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 92,3 13 92,3
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 100 5 100
Lys b svejs-stumps plade alle pos 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 14 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 50 6 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 18 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 5 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 13 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 29 100
TIG-svejs-stumps uleg plade 100 7 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 39 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 9 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 3 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 8 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 24 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 13 100
PLC grundlæggende 100 12 100
Fuger - fugning ved vinduer og døre 100 7 100
Restaurering - traditionelle træsamlinger 100 14 100
Restaurering - ældre vinduer og døre 100 7 100
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien 100 21 100
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien 100 7 100
Renovering af ældre møblers overflade 100 16 100
Renovering af ældre møbler 100 16 100
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 100 21 100
Tagvindue og solfanger - montering i tag 100 19 100
Trapper - Fremstilling af trapper 100 7 100
Brand, enkle installationer 100 21 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 11 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 22 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 35 100
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 100 16 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 41 100
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 7 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 20 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 30 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 10 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 15 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 96,8 62 96,8
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer 100 14 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 42 100
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 100 17 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 48 100
Grundlæggende beskæring 100 11 100
Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 100 7 100
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 100 26 100
Tækning - Montering af kobberrygning 100 7 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 4 100
Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 21 100
Fremstilling af tagrender og nedløb 100 9 100
Udfoldning af tyndpladeemner 100 9 100
Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 100 4 100
Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 100 4 100
Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 100 4 100
Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 100 3 100
Certificering inden for gasområdet under 135 kW 100 3 100
Dampspærre - Renovering af tagkonstruktion 100 7 100
Dampspærre - Renovering af ydervægskonstruktion 100 7 100
Arkitektoniske linier i byggeriet 100 14 100
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 100 44 100
Bygningsmalearbejde - systematisk anv af farvelære 100 10 100
Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 100 56 100
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg 100 10 100
Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder 100 10 100
Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk 100 3 100
Byggepladslogistik 100 21 100
AIA, installation 100 11 100
AIA, design af anlæg 100 8 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 12 100
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 9 100
IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg  100 9 100
IBI/CTS,grafiske brugerflader på centrale anlæg 100 3 100
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag 100 21 100
Tagbeklædning 100 51 100
TIG-svejsning 100 4 100
Dekorationsmurværk - udførelse 100 12 100
Kvadre og palæpuds - udførelse 100 19 100
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 19 100
Restaurering af stuk 100 9 100
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 100 4 100
Murede og pudsede gesimser - udførelse 100 6 100
Murede kupler og hvælv - udførelse 100 10 100
Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning 100 4 100
Murafslutninger - udførelse 100 4 100
Specialpuds - udførelse 100 14 100
Glitpuds - udførelse 100 12 100
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 100 12 100
Grov- og finpudsede overflader - udførelse 100 10 100
PLC programmering af kombinatoriske styringer 100 3 100
PLC programmering af sekventielle styringer 100 3 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 24 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 12 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 12 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 21 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 22 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 13 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 8 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 7 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 8 100
Overfladebehandling med kalkning af murværk 100 13 100
Restaurering af tavl i bindingsværk 100 10 100
MAG-svejsning proces 135 80 10 100
MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 17 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 617 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 33 100
Betjening, indstil. af CNC-kantpresse 100 8 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 100 39 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 40 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 12 100
Etablering af selvstyrende grupper 100 16 100
Kvalitetsstyring i virksomheden 100 7 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 18 100
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 100 21 100
Vinduesrenovering - forbedring af vinduer 100 7 100
Vinduesrenovering - renovering af vinduer 100 7 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring 100 3 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering 100 3 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - forgyldning 100 7 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 94,4 18 94,4
Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 100 43 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 11 100
Isometrisk tegningslæsning, offshore 100 5 100
Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 100 7 100
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 100 13 100
Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 100 13 100
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 100 13 100
Radonsikring i byggeriet 100 17 100
Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen 100 3 100
Service i institutionskøkkener - kunden i centrum 100 91 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 4 100
Udvendig tillægsisolering på let underlag 100 3 100
Elektroniske applikationer på køretøjstestere 87,5 8 87,5
Avanceret flisearbejde 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 5 100
Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver 100 21 100
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver 100 29 100
Råvarer i køkkenet 100 9 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 4 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 66,7 3 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 100 4 100
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning 66,7 3 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 18 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 7 100
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter 100 5 100
Emnetegning i CAD, designoptimering 100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 75 4 75
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 12 100
KNX-programmering 100 11 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 11 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 102 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 66,7 3 66,7
Introduktion af køretøjsmodeller 100 34 100
Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser 100 18 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 20 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 7 100
Switch i netværk 100 6 100
Tværfaglig restaurering af bindingsværk 100 27 100
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning 100 18 100