UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 100 8 100
Tagkonstruktioner - beregn. af vinkler og længder 100 8 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 13 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 5 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 5 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 75 4 75
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 66,7 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 4 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 10 100
TIG-svejs-stumps uleg plade 100 5 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 6 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 9 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 4 100
PLC grundlæggende 100 5 100
Vægbekl. - Opsætning af forgrundet filt og væv 100 8 100
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 100 6 100
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 100 21 100
Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter 100 8 100
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 100 8 100
Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 100 8 100
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 100 21 100
Sjakbajs - Service og kundepleje 100 21 100
Brand, enkle installationer 100 11 100
ADK, Installation 100 7 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 9 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 7 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 87,5 8 87,5
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 90,9 11 90,9
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 22 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 36 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 24 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 9 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 46 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 43 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 21 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 11 100
Grundlæggende beskæring 100 10 100
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 100 8 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 7 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 8 100
PLC sekventiel 100 5 100
Bæredygtighed i storkøkkener 100 10 100
Inspiration til det lange hår 100 5 100
Ejendommens tekniske installationer 100 10 100
Spartling af gipsplader 100 8 100
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 100 21 100
AIA, installation 100 14 100
AIA, design af anlæg 100 12 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 13 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 14 100
Lysbuesvejsning 25 4 25
Tagbeklædning 100 14 100
TIG-svejsning 100 8 100
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 32 100
Murafslutninger - udførelse 100 8 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 10 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 91,7 12 91,7
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 83,3 12 83,3
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 13 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 9 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 8 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 7 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 7 100
MAG-svejsning proces 135 71,4 14 78,6
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 4 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 3 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 393 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 18 100
Industriteknisk Projektionstegning  100 14 100
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 17 100
Netteknik, anvendelse af teknologier og begreber 100 15 100
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 100 8 100
Betjening, indstil. af CNC-kantpresse 100 6 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 100 14 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 106 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 7 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 11 100
Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner 100 5 100
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 100 5 100
Dataanlæg, indendørs fiber installationer 100 8 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 23 100
Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask.  - b/a 100 8 100
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 100 7 100
Instrumentrørlægger, offshore 100 25 100
Isometrisk tegningslæsning, offshore 100 15 100
Smagen i centrum 100 10 100
Porebeton - Montage af plader og blokke 100 8 100
Vægkonstruktioner - mont. af massive træelementer 100 8 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 7 100
Malerbehandling af udvendigt træværk 100 8 100
Recertificering Fjernvarme 100 4 100
Afpudsning af plak og misfarvninger 100 4 100
Fjernelse af supragingival tandsten 100 4 100
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service 100 4 100
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service 100 4 100
Profylakse - misfarvninger og tandbelægninger 100 4 100
Råvarer i køkkenet 100 19 100
Verifikation af høreapparatmålinger 100 18 100
Vejledning om specialbehandling af høretab 100 18 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 10 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 6 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 12 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (3D) 75 4 75
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 17 100
Røntgen - intraorale billeder 100 4 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 91 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 92,3 26 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 147 100
Nivellering 100 8 100
Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 100 22 100
Teknikker til undersøgelse af neuropatier 100 22 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 10 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 14 100