UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 21 100
Den personlige uddannelses- og jobplan 100 29 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 98,2 55 98,2
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 6 100
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 4 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 78,6 14 78,6
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 83,3 6 83,3
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 9 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 5 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 4 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 5 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 7 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 22 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 6 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 3 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 14 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 5 100
PLC grundlæggende 100 10 100
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 100 4 100
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 100 9 100
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 100 21 100
Brand, enkle installationer 100 8 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 100 71 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 11 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 24 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 95,5 44 95,5
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 12 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 10 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 62 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 6 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 8 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 20 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 38 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 21 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 8 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 87,5 16 87,5
Grundlæggende beskæring 100 11 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 21 100
PLC sekventiel 100 4 100
Grundlæggende flakkøretøjer 100 3 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 9 100
Ejendommens tekniske installationer 100 3 100
AIA, installation 100 7 100
AIA, design af anlæg 100 8 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 14 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 3 100
Lysbuesvejsning 100 4 100
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 4 100
IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg  100 4 100
TIG-svejsning 95,2 21 95,2
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 12 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 5 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 7 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 9 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 9 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 18 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 18 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 8 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 6 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 6 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 10 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 10 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 4 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 5 100
MAG-svejsning proces 135 91,7 12 91,7
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 3 100
Brand, projektering af alarmanlæg 100 16 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 5 100
Sikringsanlæg, projektering 100 3 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 157 100
Dataanlæg, kabling med kobber 100 6 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 3 100
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 18 100
Operativsystem, install., opsætning og anvendelse 100 14 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 14 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 9 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 10 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 55 100
Kunde/leverandørforhold for operatører 100 126 100
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 100 5 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 9 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 11 100
Dataanlæg, indendørs fiber installationer 100 6 100
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 100 21 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 18 100
Manuel måle og bearbejdningsteknik 100 10 100
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 100 5 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 5 100
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 100 4 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 4 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 34 100
Affaldshåndtering - ejendomsservice 100 6 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 85,7 7 85,7
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 9 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 100 5 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 100 7 100
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 100 6 100
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 9 100
KNX-programmering 100 12 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 12 100
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 100 8 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 28 100
Trend herre/damemode 100 8 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 95,5 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 51 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 9 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 15 100
Grandækning grundlæggende  100 106 100
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 100 3 100
Motorer og frekvensomformer 100 8 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 9 100
Instrumentrørlægger OLF 100 12 100