UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 9 100
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation 100 15 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 90 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 7 100
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 100 4 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 11 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 88,2 17 88,2
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 77,8 9 77,8
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 100 4 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 10 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 9 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 12 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 8 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 5 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 16 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 7 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 10 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 8 100
Vurdering af basale færdigheder 100 3 100
PLC grundlæggende 100 5 100
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 100 9 100
Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 100 6 100
Tagvindue og solfanger - montering i tag 100 20 100
Brand, enkle installationer 100 11 100
ADK, Installation 100 8 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 99,2 128 99,2
Fejlfinding på køleanlæg 100 57 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 13 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 14 100
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 26 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 39 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 8 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 62 100
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 100 22 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 9 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 100 127 100
Grundlæggende beskæring 100 4 100
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 100 20 100
Miljø i praksis, ejendomsservice 100 7 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 11 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 11 100
PLC sekventiel 100 9 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 9 100
AIA, installation 100 12 100
AIA, design af anlæg 100 13 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 14 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 10 100
Lysbuesvejsning 66,7 3 66,7
Tagbeklædning 96,8 31 96,8
TIG-svejsning 94,4 18 94,4
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 14 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 5 100
PLC programmering af kombinatoriske styringer 100 9 100
PLC programmering af sekventielle styringer 100 3 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 13 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 9 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 5 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 4 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 10 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 10 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 10 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 11 100
MAG-svejsning proces 135 100 11 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 10 100
Brand, projektering af alarmanlæg 100 16 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 5 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 185 100
Dataanlæg, kabling med kobber 100 6 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 13 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 96,8 31 96,8
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 37 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 28 100
Operatør ved konventionel maskindrejning 100 17 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 11 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 45 100
Kunde/leverandørforhold for operatører 100 126 100
Kommunikation i teams 100 26 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 49 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 33 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 14 100
Manuel måle og bearbejdningsteknik 100 10 100
Smagen i centrum 100 59 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 4 100
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 100 3 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 11 100
Recertificering Fjernvarme 100 4 100
Parykhåndtering - parykken som hjælpemiddel 100 3 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 40 100
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion 100 17 100
Affaldshåndtering - ejendomsservice 100 6 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 95,8 24 95,8
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 21 100
Emnetegning i retvinklet projektion 100 17 100
Tegningsinformation og -fremstilling  100 17 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 14 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 100 17 100
CAM drejning 100 4 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 80 5 80
CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 4 100
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 100 7 100
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 9 100
KNX-programmering 100 12 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 12 100
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 100 8 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 97 66 97
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 100 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 55 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 9 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 14 100
Fiber, infrastruktur 100 10 100
Grandækning grundlæggende  100 77 100
Bygningsmaler - Sprøjtespartling med Airless  100 7 100
Motorer og frekvensomformer 100 8 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 8 100
Instrumentrørlægger OLF 100 8 100
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn  100 48 100