Syddansk Erhvervsskole lægger stor vægt på, at brugerne af vores ydelser er tilfredse og trives. Derfor undersøger vi tilfedsheden og trivslen bl.a. via tilfredshedsundersøgelser, dialog og ved aflæsning og tolkning af diverse indikatorer som fx frafald, karakterer, beståelsesprocenter mv. og endelig afdækkes der på uddannelseskvaliteten løbende via selvevalueringer.

Tilfredsheds- og trivselsmålinger
Læs mere om vores tilfredshedsmålinger på eleverne og deres miljø og virksomhedernes tilfredshed:

Indikatorer
Se nogle af indikatorerne på elevernes tilfredshed og trivsel: