3.256 EUD elever, er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.303 ud af 3.256 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2014. Godt 200 flere elever end i 2013 og en svarprocent på 71% procent.
Det er et særdeles godt datagrundlag for undersøgelsen.

Trivsel


Figur: Elevtrivsel 2014 - I figuren ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2014 på Syddansk Erhvervsskole. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til  landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 66 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Et procentpoint lavere end sidste års resultat. 
Resultat ligger tre procentpoint under gennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 22 point efter den bedste score.

Fastholdelse


Figuren viser øverst hvor mange elever der har svaret, at de har overvejet at stoppe uddannelsen inden for de sidste tre måneder. Nederst vises begrundelsen for denne overvejelse.

1 procentpoint flere end i 2013, har overvejet at stoppe uddannelsen. Langt flere begrunder det med personlige årsager[+9]. Til gengæld er der langt færre der begrunder det med forhold der skyldes skolen [-9] og uddannelsen [-2] og forhold der skyldes opholdet i praktikken [-2].

Sammentidig er antallet af elever der siger at de er blevet væk fra undervisningen, status quo.

Antallet af ambassadører er status quo, med 61% og troløse elever med 3%. 
På-vej-væk elever er steget [+1] til 15%, mens mængden af trofaste elever er steget [+1] til 21%.

Indsatsområder og effekt

 

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke indsatsområder der har størst betydning for trivslen.

Indsatsområderne underviser [-1], undervisning [-1], socialt miljø [-1] og fysisk miljø [-4] er gået tilbage, mens resten er status quo., i forhold til 2013.

Undervisningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte elever, hvorfor der specielt bør være stor fokus på disse to indsatsområder. Men også det fysiske og sociale miljø bør ydes stor opmærksomhed, hvis elevtrivsel skal højnes fremadrettet.

Samlet set er der ingen af skolens scorer der ligge på højde med det bedste resultat for en EUD skole i 2014.

Læs mere herunder: