ELEVTRIVSEL 2016

3.507 EUD elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2.355 ud af 3.507 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2016 svarende til en svarprocent på 67 % procent. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2016 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelsen på Syddansk Erhvervsskole, nederst ses de indsatsområder der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet og den bedste skole indenfor sektoren.

Trivsel
Syddansk Erhvervsskole opnåede en score på 84 point i den overordnede elevtrivsel (på en skala fra 1-100). Resultatet er det samme som i 2015, hvor den nye spørgeramme første gang blev benyttet.

Resultat ligger lige over landsgennemsnittet på de øvrige EUD skoler vi sammenligner os med, og 6 point efter skolen med den bedste score. Det er således en bedre placering, når vi sammenligner med andre, idet landsgennemsnittet er faldet et procentpoint, mens skolens resultat er status quo.

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskole resultater pr. indsatsområder, ligger på de fleste områder lidt over landsgennemsnittet, og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Størst fremgang har der været inden for indsatsområdet ’Fysiske rammer’, der er steget med 4 procentpoint. Undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) samt vedligeholdelse og rengøring topper med 4 procentpoint; men også indretning, udseende og forholdene generelt på skolen opnår flot fremgang på 3 procentpoint.

Næst størst fremgang er der for indsatsområdet Undervisere, der er steget ned 3 procentpoint indenfor Mål og feedback samt Respekt og ansvar. Mens indsatsområderne Pædagogik og didaktik samt Forberedelse går frem med 2 procentpoint.

Udsagnet:
’Lærerne er godt forberedte’ topper med en fremgang på 4 procentpoint, mens udsagnene:
’Lærerne giver mig ansvar’
’Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære’
’Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg forstår dem’ alle går frem med 3 procentpoint.
Sidstnævnte udsagn skal fortsat prioriteres af skolen, da effekten af en forbedring på dette udsagn vil være betydelig.

Under læringsmiljøsegmentering ses, at SDE er gået frem med 5 procentpoint på ’Godt læringsmiljø’, og nu har overhalet EUD landsgennemsnittet.

EUX
På elevtrivslen scorer EUX også 84 procentpoint, men på indsatsområder scores der lavere: 

Læs mere herunder