Elevtrivsel 2017

3292 EUD-elever er blevet spurgt om deres trivsel med kerneydelsen

2250 ud af 3292 adspurgte elever svarede på elevtrivselsundersøgelsen i 2017, svarende til en svarprocent på 68 %. Det er et godt datagrundlag for undersøgelsen.

Figur: Elevtrivsel og indsatsområder 2017 - I figuren øverst ser du hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 2017 på Syddansk Erhvervsskole. Nederst ses de indsatsområder, der kan påvirke trivslen. Her kan du desuden se, hvordan det samlede resultat er i forhold til landsgennemsnittet.

Trivsel
Elevtrivslen på Syddansk Erhvervsskole ligger igen højere end landsgennemsnittet i 2017. Syddansk Erhvervsskole har formået at fastholde den overordnede elevtrivsel på 84 (på en skala fra 1-100), som i 2015 og 2016, mens landsgennemsnittet er faldet et procentpoint til 82. Dermed er Syddansk Erhvervsskoles elevtrivsel nu to procentpoint højere end landsgennemsnittet. 

Indsatsområder
Syddansk Erhvervsskoles resultater pr. indsatsområde ligger på de fleste områder lige under landsgennemsnittet og ellers på niveau med landsgennemsnittet.

Der er en lille tilbagegang på fire ud af syv af de overordnede indsatsområder. Særligt emnet ’Praktik' har haft tilbagegang, og de udsagn, der er faldet mest i scoren, er:
’Jeg var godt forberedt til at komme i praktik’
’Jeg er glad for at være i praktik’

Til at understøtte, at der skal iværksættes indsatser, der skal forbedre de fysiske rammer, er der under ’Undervisningsmiljø’ meget lave scorer på udsagnene: ’Undervisningslokalerne er indrettet, så de virker inspirerende’ og ’Fællesarealerne er spændende at opholde sig i’. Desuden scorer udsagnet ’Der er mulighed for bevægelse/fysisk aktivitet i forbindelse med undervisningen’ lavt.

Den flotte fremgang fra 2015 til 2016 på emnet ’fysiske rammer’ har ikke været mulig at fastholde. Det vidner om, at prioritering af elevernes miljø fortsat skal være høj. Og det er da også skolens intention i forbindelse med etablering af det nye Videnscenter på Risingsvej i Odense, der bliver indviet i 2018, og med lidt længere tidshorisont nybyggeriet på Boulevarden 36 i Vejle, der skal stå færdig sommeren 2019.

Læs mere herunder