Frafald "uden omvalg" 2013-2015

Diagrammet viser udviklingen i Undervisningsministeriets forløbsstatistik for 2013-2015 pr. kalenderår, for Syddansk Erhvervsskole (SD) sammenholdt med landsgennemsnittet. Kilde: Datavarehuset.

I 2015 frafaldt 15,2 % af eleverne på grundforløbet, uden omvalg, 3 måneder efter start. Hvilket svarer til 488 elever ud af det samlede antal elever på 3.211.

I 2015 frafaldt 7,2 % af eleverne på hovedforløbet, uden omvalg, 3 måneder efter start. Hvilket svarer til 110 elever ud af det samlede antal elever på 1.522.

Frafaldet uden omvalg på grundforløbet på Syddansk Erhvervsskole, har i de seneste tre år fulgt resultatet og udviklingen på landsplan.

Efter en årrække, hvor Syddansk Erhvervsskole har ligget et godt stykke under frafaldet uden omvalg på hovedforløbet, i forhold til landsgennemsnittet, er denne difference blevet mere udlignet i 2015. Frafaldet uden omvalg på Syddansk Erhvervsskole har været støt stigende gennem de sidste tre år.