Kvalitetssikring af skolepraktikken

Skolepraktikken er medtaget i hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelserne for at sikre kvaliteten: Se omtale af lovteksten her.

For at imødekomme dette krav, har skolen vedtaget et kvalitetssytem på området og fastlagt procedurer for disse.

Arbejdsgangen
Hvert år i september måned udsender Projektcentret link/QR-kode til de pædagogiske ledere, som har skolepraktik, til evaluering af skolepraktikeleverne i oktober måned.

SKP-instruktøren gennemfører evalueringen med sine SKP-elever, ud fra en fastlagt spørgeramme.

Efter evalueringen sender Projektcentret, rapporten for det enkelte område ud til den enkelte afdeling.

De pædagogiske medtager resultaterne fra evalueringen af skolepraktikken i deres respektive selvevaluringer.

Tidspunkt
Evalueringerne gennemføres oktober måned.

Selvevaluering én gang hvert år
Selvevaluering gennemføres primo kalenderåret.

Dokumentering hvert år
Projektcentret sætter dokumentation på sde.dk/kvalitet, i form af en skolerapport, senest januar det efterfølgende år. Året resultater tilgås i menuen til venstre.

Ud over det dokumenteres afdelingens forbedrings- og fastholdelsesindsatser i afdelingens årlige handlingsplan, der bliver udarbejdet i forbindelse med selvevalueringen.