Kvalitetssikring af skolepraktikken

Skolepraktikken er medtaget i hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelserne for at sikre kvaliteten: Se omtale af lovteksten her.

For at imødekomme dette krav, har skolen vedtaget et kvalitetssytem på området og fastlagt procedurer for disse.

Arbejdsgangen
Hvert år i september måned udsender Projektcentret link/QR-kode til de pædagogiske ledere, som har skolepraktik, til evaluering af skolepraktikeleverne i oktober måned.

SKP-instruktøren gennemfører evalueringen med sine SKP-elever, ud fra en fastlagt spørgeramme.

Efter evalueringen sender Projektcentret, rapporten for det enkelte område ud til den enkelte afdeling.

De pædagogiske medtager resultaterne fra evalueringen af skolepraktikken i deres respektive selvevaluringer.

Tidspunkt
Evalueringerne gennemføres oktober måned.

Selvevaluering én gang hvert år
Selvevaluering gennemføres primo kalenderåret.

Dokumentering hvert år
Projektcentret sætter dokumentation på sde.dk/kvalitet, i form af en skolerapport, senest januar det efterfølgende år. Året resultater tilgås i menuen til venstre.

Ud over det dokumenteres afdelingens forbedrings- og fastholdelsesindsatser i afdelingens årlige handlingsplan, der bliver udarbejdet i forbindelse med selvevalueringen.

STU 2017

ÅRSRESULTATER 2017

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Download rapport her


Der iværksættes handleplan med uddannelse for SKP-instruktører i efteråret 2017 – foråret 2018.

STU 2016

ÅRSRESULTATER 2016

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Resultater på Syddansk Erhvervsskole
216 skolepraktikelever (193 svar i 2014), har i 2016 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen på skolepraktikken. Hvilket har givet en svarprocent på 50%.

Nederst på siden, findes link til STU skolerapporten, der viser de samlede resultater på evalueringer i 2016.

Evalueringen er foretaget i maj 2016, som en pilottest på samtlige skolepraktikelever, der er blevet adspurgt, på Syddansk Erhvervsskole. Evalueringen er foregået med en ny spørgeramme, der i højere grad spørger ind til det oplevede tilfredshed med indholdet af uddannelsen.

4. Hvordan oplever du generelt det er, at være elev i Praktikcentret

5. Hvordan oplever du generelt det faglige niveau i dit uddannelsesforløb i Praktikcentret

Her kan du se resultatet af tilfredshedsmålingen på de enkelte uddannelser på de enkelte adresser

Se mere