Årsresultater 2016

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Resultater på Syddansk Erhvervsskole
216 skolepraktikelever (193 svar i 2014), har i 2016 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen på skolepraktikken. Hvilket har givet en svarprocent på 50%.

Nederst på siden, findes link til STU skolerapporten, der viser de samlede resultater på evalueringer i 2016.

Evalueringen er foretaget i maj 2016, som en pilottest på samtlige skolepraktikelever, der er blevet adspurgt, på Syddansk Erhvervsskole. Evalueringen er foregået med en ny spørgeramme, der i højere grad spørger ind til det oplevede tilfredshed med indholdet af uddannelsen.

4. Hvordan oplever du generelt det er, at være elev i Praktikcentret

5. Hvordan oplever du generelt det faglige niveau i dit uddannelsesforløb i Praktikcentret

Her kan du se resultatet af tilfredshedsmålingen på de enkelte uddannelser på de enkelte adresser

Se mere