For at måle virksomhedernes opfattelse laver skolen systematiske tilfredshedsmålinger med mulighed for benchmarking.

Skolen gennemfører løbende virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU), der skal belyse praktikvirksomhedernes tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Hvert andet år i lige år, udarbejdes der strategiske opgørelser, på den samlede evaluering.

Praktikstatistik
Hver måned udarbejder skolen statistik over praktiksituationen på skole- og afdelingsniveau.