Syddansk Erhvervsskole gennemførte en virksomhedstilfredshedsundersøgelsen (VTU) i skoleåret 2014-2015

Ud af de 1908 (487 i 2014) adspurgte virksomheder valgte 845 (207 i 2014) at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 44 % (43 % i 2014).


Undersøgelsen i 2015 har et validt datagrundlag, da så stor en del af virksomhederne har besvaret.

Generelt på skoleplan er tilfredsheden gået tilbage med 3 point fra en tilfredshed på 71 point i 2014 til 68 point i 2015. Tilbagegangen er sket på samtlige indsatsområder der måles på. Om tilbagegangen skyldes en reel tilbagegang eller om det brede datagrundlag gør sig gældende er svært at vurdere.

I 2014 blev virksomhedstilfredshedsundersøgelsen kun gennemført på et udsnit af de skoler, der havde elever på skolen pga. at VTU'en blev gennemført som en pilottest, ud fra et nyt koncept. Det nye koncept blev implementeret i 2015, hvor samtlige virksomheder, som havde elever på skolen, blev adspurgt.

Den røde markering i grafen angiver virksomhedernes tilfredsheden på de enkelte uddannelser.

Se spørgeskemaet herunder: