Vi tillægger os et ”kundeperspektiv” for at kunne øge tiltrækningen til vores erhvervsuddannelser

Den røde tråd
Skolens fælles KPI mål, politikker og processer omsættes til handlingsplaner, der udvikles og gennemføres for at realisere strategien.

Der er på den måde vi omsætte det vi har besluttet, til handlinger og resultater, så alle i organisationen oplever, at der er en rød tråd fra strategi til dagligdagens handlinger.

I korte træk tager Syddansk Erhvervsskole udgangspunkt i skolens strategi og det fastlagte pædagogiske og didaktiske grundlag  og skolens KPI (Key Perfomance Indicator).

De enkelte afdelinger på skolen nedbryder hver især, skolens overordnede KPI mål og det pædagogiske og didaktiske grundlag til afdelingsspecifikke udledninger af disse og tilrettelægger undervisning og undervisningsplaner ud fra dette.

På baggrund af de enkelte områders selvevaluering, udarbejdes en afdelingsspecifik handlingsplan. Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse bliver til på baggrund af disse. Og skal ses i sammenhæng med de afdelingsspecifikke handlingsplaner.

Til at understøtte organisationens arbejde med disse processer, har skolen fastlagt en række politikker og procedurer, og etableret et projektcenter der kan støtte op om disse processer i organisationen.