Med en årsrytme kædes mål, strategier, kvalitet og kompetencer sammen på Syddansk Erhvervsskole som vist på illustrationen nedenfor.

 

Årsrytmen består af:

  • ETU/STU: ElevTrivselsUndersøgelse og SkolepraktikTilfredsUndersøgelse
  • VTU: VirksomhedTilfredshedsUndersøgelse
  • MTU/APV: MedarbejderTrivselsUndersøgelse/ArbejdsPladsVurdering
  • 10. klasse: Folkeskolens 10. klasserne i Grindsted
  • Udslusning (HTX): Udslusningssamtaler for Højere Teknisk Eksamens elever
  • Studievalgsrapport (HTX): Evaluering af elever på Højere Teknisk Eksamen’s studievalg.
  • AMU tilsyn/egenkontrol: Intern auditør der fører tilsyn med skolens egne AMU aktiviteter.
  • AMU evaluering: Evaluering af såvel ArebjdsMarkedsUddannelsernes kursister og virksomheder i Viskvalitet.
  • KPI indsamling: Indsamling af diverse måltal der er udtryk for skolens Key Perfomance Indicators.
  • Selvevaluering: Campus og afdelingernes selvevaluering med udgangspunkt i KPI målinger.

Ud over processerne i årsrytmen, sker der også løbende lokale evalueringer og kvalitetssikringer, ude i de enkelte uddannelsesområder.

Skolens selvevalueringer, både i den strategiske ledelse og ude i de enkelte afdelinger, foregår i forhold til de kvalitetskrav Undervisningsministeriet foreskriver i bekendtgørelserne og skolens KPI mål. Selvevalueringen gennemføres hvert år og sker på baggrund af en resultatopsamling og KPI målinger.

Handlingsplanen, der udspringer af selvevalueringen indeholder også elementer af Handlingsplanen for øget gennemførelse som der budgetteres ud fra i det kommende år.

Disse handlingsplaner danner tilsammen skolens strategiske værktøjer og danner også udgangspunkt for MUS-processen.