På Syddansk Erhvervsskole har vi valgt at arbejde strategiske med en række KPI’er (Key Perfomance Indicator).

Det vil sige, at der skabes sammenhæng mellem skolens udvalgte strategiske områder, præsenteret i Skolens strategi 2015-17, de KPI'er vi måler os på, samt det arbejde der udføres lokalt i skolens mange afdelinger.

Derfor skal selvevalueringen på Syddansk Erhvervsskole også ses i sammenhæng med skolens KPI’er.

I starten af 2015 udarbejdede Syddansk Erhvervsskole et nyt koncept for selvevalueringen.  Målet er, at et fornyede fokus på selvevalueringen skal medvirke til, at alle afdelinger får udarbejdet en handlingsplan, der kan indgå i afdelingernes og skolens strategiplaner, hvor skolens KPI målsætninger er omdrejningspunktet.

I praksis betyder det, at skolen i januar hvert år laver en opsamling på alle skolens KPI’er både på skoleplan, såvel som på afdelingsniveau.

Dette bliver via et fællesdrev meldt ud til alle afdelinger. Herefter skal de enkelte afdelinger vurdere hvordan status er i deres områder, dette gøres ved:

1. at holde KPI resultaterne op i mod de mål afdelingen selv har sat for hvert enkelt KPI

2. derudover udfyldes skolens KPI-evalueringsskema, hvor afdelingen for hvert KPI vurdere om eventuelle korrigerende handlinger skal iværksættes, samt prioriteten af disse.

3. Til slut kan afdelingen udfylde en handlingsplansskabelon, hvor de aktiviteter der er nedskrevet i KPI-evalueringens skemaet uddybes og konkretiseres.

Gennemgangen af ovenstående punkter udføres i perioden januar til marts, og samlet udgør dette afdelingens selvevalueringen.