Rød tråd fra strategi til dagligdagens handlinger

Skolens politikker og processer omsættes til handlingsplaner, der udvikles og gennemføres for at realisere strategien.

Der er på den måde, vi omsætter det, vi har besluttet til handlinger og resultater, så alle i organisationen oplever, at der er en rød tråd fra strategi til dagligdagens handlinger.

I korte træk tager Syddansk Erhvervsskoles handlingsplaner udgangspunkt i skolens strategi og det fastlagte pædagogiske og didaktiske grundlag.

På baggrund af de enkelte områders selvevaluering, udarbejdes en afdelingsspecifik handlingsplan. Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse bliver til på baggrund af og i sammenhæng med afdelingsspecifikke handlingsplaner.

Se handlingsplan for skolen for øget gennemførsel i højre side.