Hvad er skolens værdier?

Skolen har prioriteret og fundet de vigtigste af dens værdier:
 

  • Høj faglighed

  • Udviklende, skabende og innovativ

  • Individet i centrum

  • Dybt engageret

  • Socialt ansvarlig

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.