Elevtrivsel 2014 på HTX

1.035 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2013

Lidt færre HTX studerende er blevet adspurgt i forhold til antallet i 2013. Til gengæld var svarprocenterne på 90-91%, højere end i 2013, hvor den lå på 84%.

Det har samlet givet et godt datagrundlag med 934 studerendes meninger om elevtrivslen på htx uddannelserne i henholdsvis Odense og Vejle. Fordelt med 327 svar på Vejle Tekniske Gymnasium og 607 svar på Odense Tekniske Gymnasium.

Trivsel
Samlet set er resultatet på skole niveau gået tilbage med 1 point i elevtrivsel, med en score på 80 point i forhold til 2013 (skala 1-100). Men htx uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole placerede sig alligevel helt i toppen med det bedste skoleresultat.

Elevtrivsel 2014 på HTX.

Et resultat der især kan tilskrives Vejle Tekniske Gymnasium som fik det samme flotte resultat som sidste år, på 86 point. Odense Tekniske Gymnasium gik tilbage med et point, til et resultat på 77. Men begge resultater at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en stor forskel i tilfresheden blandt de studerende der har haft overvejelser (65 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (81 point). Et enkelt procentpoint mere end i 2013 har overvejet at droppe ud inden for de seneste tre måneder.

Det samme gør sig gældende i forholdet til mængden af pjækkeri, hvor figuren viser at jo flere pjækkedage, jo dårligere trivsel.

Til forskel fra tidligere år, følger trivselsniveauet ikke niveauet for hvor dygtig den studerende føler sig eller om sværhedsgraden er passende.

Derfor er der i 2014 ikke en tydelig sammenhæng mellem trivsel og de faglige udfordringer, men det er der mellem pjækkeri og overvejelser om at droppe ud.

På-vej-væk studerende er steget [+1] og ambassadører er gået tilbage [-1]. Hvilket ikke hænger helt sammen med den øgede trivsel.

 

Indsatsområder og effekt

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervsningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte. Undervisere er gået 1 point tilbage, mens undervisning er status quo. Derfor bør der være særlig opmærksomhed på disse to områder.

Udstyr & materialer er gået voldsomt tilbage med 6 point. Men da dette område næsten ingen betydning har blandt de adspurgte, er det ikke et område der kræver særlig opmærksomhed.
Det sociale miljø har en moderat betydning og har hafte en fremgang på 1 point siden 2013, så den nu ligger på 81. Det set i sammenhæng med en egen motivation på 83, kan betyde at eleverne trives særdeles godt, hvilket også resultat for trivslen viser.

 

Læs mere herunder: