1.044 HTX studerende er blevet spurgt om deres mening i 2015

Cirka på niveau med det antal HTX studerende der blev adspurgt i 2014.
Svarprocenterne lå på hhv. 88-81%, lavere end i 2014, hvor den lå på 90-91%.

Det har samlet givet et godt datagrundlag med 922 studerendes meninger om elevtrivslen på htx uddannelserne i henholdsvis Odense og Vejle. Fordelt med 299 svar på Vejle Tekniske Gymnasium og 623 svar på Odense Tekniske Gymnasium.

Trivsel
Samlet set er resultatet på trivslen på skole niveau gået frem med 2 point i elevtrivsel, med en score på 82 point i forhold til 2014 (skala 1-100). Det betyder, at skolens samlede resultat på htx ikke overstiger det bedste skoleresultat, blandt de skoler vi sammenligner os med i ESB-netværket.

HTX-elevtrivsel-2015Elevtrivsel 2015 på HTX.

Resultaterne trivslen på de to tekniske gymnasier fordeler sig med en score på 86 på Vejle Tekniske Gymnasium og en score på 79 på Odense Tekniske Gymnasium. Vejle Tekniske Gymnasium opnåede for tredje år i træk en score på 86 point og Odense Tekniske Gymnasium gik to point frem, til et resultat på 79. Begge resultater at betragte som særdeles flotte, da scoren ligger højt på skalaen 1-100.

Fastholdelse

Faglige-udfordringer-htx-2015

Figuren viser øverst de studerendes mening om deres faglige udfordringer. Nederst til venstre vises de studerendes udtalelser om pjækkeri, inden for den seneste måned og til højre om de har overvejet at stoppe uddannelsen i indeværendes skoleår.

Der ses tydeligt en forskel i tilfredsheden blandt de studerende der har haft overvejelser (71 point) om at stoppe uddannelsen og de der ikke har (83 point).

Trivslen er bemærkelsesvist højnet med seks point i forhold til 2014. Ligeledes med eget faglige niveau, hvor trivslen er steget med 8 point og sværhedsgraden, hvor trivslen er steget med 5 point. Hvilket tyder på at det ikke så meget er mangel på trivsel eller de faktorer der spiller ind på trivslen, der giver anledning til overvejelser om at droppe uddannelsen.
Et aspekt der kunne være værd at undersøge nærmere.

På-vej-væk studerende er faldet [-1] og ambassadører er steget [+1]. Hvilket til gengæld hænger godt sammen med den øgede trivsel.

 

Indsatsområder og effekt

Indsatsområder-htx-2015

Figuren viser de indsatsområderne, som er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. I cirkeldiagrammet ses, hvilke områder der har størst betydning for trivslen.

Undervisningen og underviserne har den største betydning for de adspurgte. Både områderne ”Undervisere” og ”Undervisning” er gået 1 point frem, som er en positiv udvikling.

”Udstyr og materialer” er gået frem med 6 point og ”Organisering” med 1 point. Områder der har været en del fokus på i de seneste år pga. tidligere års tilbagegang på disse områder. Ikke mindst også fordi ”Organisering” i dette års trivselsundersøgelsen er blevet det mest betydningsfulde indsatsområde for eleverne. Derfor også en positiv udvikling det er vendt til her.

Det ”Sociale miljø” og ”Egen motivation er status quo på deres høje vurderinger på hhv. 81 og 83 point.

Det ”Fysiske miljø” er dog gået en del tilbage med 4 point. Derfor vil det være det område, der vil kræve en større opmærksomhed fremadrettet.

 

Læs mere herunder: