Frafaldsprocenter 2009-2014

Htx i Vejle og Odense fortsætter med at have modsatrettede tendenser i forhold til fastholdelse på de gymnasiale uddannelser i perioden 2009-2014. Samlet set er frafaldet stigende på Htx i 2014 på Syddansk Erhvervsskole.

Diagrammet viser udviklingen i frafaldet på hhv. Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) og Odense Tekniske Gymnasium (OTG) i perioden 2009-2014.