skal sikre og udvikle skolens kerneydelse: Uddannelse

Syddansk Erhvervsskoles målsætning er at udvikle, gennemføre og servicere uddannelser, der tilfredsstiller erhvervslivets og den enkelte kundes behov for erhvervsrettet uddannelse og udvikling.

I henhold til ministerielle krav skal den enkelte erhvervsskole have et kvalitetssystem til

kvalitetsudvikling og resultatvurdering af de enkelte uddannelser

For at sikre såvel øget kundetilfredshed som bedst mulig effektivitet og ensartethed i vores processer og ydelser har vi beskrevet det procesorienterede kvalitetssystem. Det skal give et let tilgængeligt overblik over, hvordan vi på Syddansk Erhvervsskole frembringer resultater, der er i overensstemmelse med indgåede aftaler og myndighedskrav.

Det procesorienterede kvalitetssystems opbygning baseres på EFQM-ledelsesmodellen og således med inspiration i TQM-kvalitetsfilosofien.

Den strategiske ledelse (chefgruppen) fastlægger omfanget af det procesorienterede kvalitetssystems indhold, processer og procedurer. Den strategiske ledelse har også ansvaret for såvel implementering som anvendelse af kvalitetssystemet i de enkelte chefområder.

Det procesorienterede kvalitetssystems udvikling og vedligeholdelse samt dokumentationen koordineres af Projektcentret.

Du kan i menuen til højre detaljeret læse om Syddansk Erhvervsskoles kvalitetssystem.