Kvalitetssystemet er gældende for nedenstående uddannelsesområder på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelsesområder:

  • Erhvervsuddannelser (EUD)
  • Erhvervsuddannelser med fag på gymnasialt niveau (EUX)
  • Teknisk gymnasium (HTX)
  • Efteruddannelse (bl.a. AMU)
  • Skolepraktikordningen (SKP)
  • Folkeskolens 10. klasse i Grindsted.

og de til hvert uddannelsesområde hørende administrative/service- og tekniske funktioner.