Kvalitetssystemet bygger overordnet på EFQM kvalitetsmodellen (European Foundation for Quality Management), og har til formål at systematisere, dokumentere, koordinere og regulere alle kvalitetspåvirkende aktiviteter på skolen. Kvalitetssystemet er ikke certificeret.

Kvalitetssystemet omfatter skolens erhvervsuddannelser, htx-uddannelser, EUX-uddannelserne (sorterer under erhvervsuddannelserne), skolepraktikordningen, folkeskolens 10. klassecenter i Grindsted og AMU-kurserne.

Formålet med skolens elektroniske kvalitetssystem/virtuelle kvalitetshåndbog er at udvikle, anvende og vedligeholde et system til støtte for, at vi med udgangspunkt i TQM/EFQM – filosofiens 8 grundlæggende begreber får den adfærd, der udmøntes i effektive processer og tilfredsstillende resultater – baseret på:

-  at skabe vedvarende værdi for kunderne [1]

-  at opnå resultater der tilfredsstiller kunderne

-  at fastholde formålet gennem visionært og inspirerende lederskab

-  at lede gennem processer og data

-  at styrke medarbejdernes indsats gennem udvikling og engagement

-  at sikre løbende forbedringer, innovation og læring

-  at udvikle og vedligeholde værdiskabende partnerskaber

-  at stræbe efter at forstå og modsvare interessenternes forventninger i samfundet

-  at vi til stadighed har fokus på de overordnede resultatområder -   herunder:

    -  vore kunders trivsel og tilfredshed og øvrige kunderesultater
    -  vore medarbejderes trivsel og øvrige medarbejderresultater
    -  samfundets tilfredshed og øvrige samfundsmæssige resultater
    -  skolens nøgleresultater
    -  fokus på effektivitet og løbende forbedringer i  den samlede kvalitetsudvikling
    -  sikre, at Undervisningsministeriets og andre myndighedskrav overholdes.

[1] Kundebegrebet skal forstås bredt – elever, studerende, kursister, virksomheder, myndigheder og kollegaer   m.fl. - alt afhængig af den givne relation.