Information og træning

Den strategiske ledelse fastlægger de overordnede mål i form af KPI'er (Key Perfomance Indicators). KPI'erne skal sikre at skolen styrer mod de samme mål.

De enkelte afdelingers ledere har ansvaret for at sikre, at der udarbejdes handlingsplaner for aktiviteter, der skal være med til at forbedre kvaliteten på skolen og til at opnå skolens fælles mål.

Handlingsplanerne skal sikre, at de planlagte aktiviteter gennem information, træning og gennemførelse af de planlagte aktiviteter, bliver et naturligt redskab for alle medarbejdere.

Projektcentret skal bidrage til afdelingernes implementering af handleplaner – bl.a. med procedurer som resultatdokumentationsaktiviteter.