Syddansk Erhvervsskoles procesorienterede kvalitetssystem (herefter kaldet kvalitetssystemet) bygger på strukturen i EFQM-ledelsesmodellen med 9 kriterier, suppleret med en indledende beskrivelse.

Kvalitetssystemet er resultatet af strategiske beslutninger og bliver dokumenteret  på hhv. denne hjemmeside og skolens intranet (her lægges dokumentation der kun anvendes internt), som udvikles og vedligeholdes centralt med Projektcentret som koordinator. Kvalitetssystemets opbygning omfatter:

Kvalitetssystemet
Her beskrives kvalitetssystemet overordnet - herunder kvalitetssystemets formål, indhold, anvendelse, struktur, procedurer, skolens selvevaluering samt ledelsens ansvar, beføjelser, samarbejder og evaluering af kvalitetssystemet. 

Øvrige højre menupunkter
Konkrete dokumenter

Politik og strategi
Her beskrives skoles vision, mission, værdier og årsrytme. Der linkes til skolens pædagogiske- og didaktiske grundlag samt undervisningsplaner. 

Her finder du også skolens strategier i form af strategiplanen, KPI'er (Key Performance Indicator). Herunder også selvevalueringskonceptet på skolen og dokumentationen af denne.

Medarbejdere
Resultater fra medarbejdertrivselsundersøgelser og nøgletal der indikerer medarbejdernes tilfredshed.
Her finder du også beskrivelser af arbejdsmiljø og certificeringen af dette og personalepolitikker.

Erhvervsuddannelser
Resultater fra trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser blandt elever og nøgletal der indikerer på dette. 
Tilfredshedsundersøgelser blandt virksomheder der har elever på vores skole og statistik der viser udviklingen i skolepraktikken og praktikpladssituationen.

HTX - Teknisk Gymnasium
Resultater fra trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser blandt de studerende og nøgletal der indikerer på dette.

10. klasse
Resultater fra trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser blandt elever og nøgletal der indikerer på dette.

AMU kurser
Resultater fra tilfredshedsundersøgelser bland kursister og virksomheder og nøgletal der indikerer på dette.
Skolens eget tilsynssystem, der skal sikre kvaliteten på kurserne.