Syddansk Erhvervsskole har i 2015 igangsat en strategi som løber frem til 2017. Sammen med strategien er der opstillet en lang række KPI'er, som er medstyrende i forhold til skolens aktiviteter, selvevaluering og den ledelsesmæssige styring, både på skole- og afdelingsniveau.

Ledelsen evaluering vil derfor bestå i at evaluere på både strategi og KPI'er. KPI'ernes progression vil blive evalueret hvert år i forhold til 2017 målet. 

Den overordnede strategi vil blive evalueret næste gang i 2017.

Formålet med evaluering i ledelsen er:

  • gennem systematisk opfølgning at evaluere på kvalitetsudviklingen på SDE, gennem KPI'erne.
  • at fastlægge skolens indsatsområder for kvalitetsudvikling og den overordnede retning i strategiplanen