For at tilpasse skolens kvalitet til kundernes krav og samfundets forventninger i øvrigt, foretages der løbende forbedringer af kvalitetssystemet.

Det er vigtigt for os, at vore metoder og værktøjer er enkle, og hviler på mål- og rammestyringsprincippet.

På baggrund af praktisk gennemførelse og ved systematisk opfølgning af processernes effektivitet, foretages de nødvendige justeringer, således at kvalitetssystemet hele tiden er ajourført.

Løbende forbedringer baseres på tankegangen i kvalitetscirklen:


Planlæg 
forbedringer
Hvilke funktioner skal forbedres?
Hvad er ledelsesholdningerne og de overordnede mål?
Beskriv problemstillingen generelt
Find eksempler på problemet og find årsager
Opstil mål og løsningsforslag
Bestem checkpunkter og måleparametre

Afprøv forbedringer
Foretag eksperimenter
Gennemfør træning og uddannelse
Indfør forbedringer evt. i et begrænset område

check om forbedringer når de opstillede mål
Bekræft eller afkræft resultater
Sæt ind med hurtige, nødvendige korrektioner
find grundårsager til eventuelle manglende resultater

Korrigér i forhold hertil og opstil en standard
Sæt ind på årsagssiden og forebyg gentagelser
Standardisér og implementér
Overvej, hvordan det kan gøres endnu bedre 

Løbende forbedringer - kvalitetssystemets optimering
Opstår afvigelser, der medfører at de fastlagte mål ikke kan realiseres, udarbejdes rapporter (skemaer) for at sikre opfølgning.

Afvigelser, reklamationer, selvevalueringer, forslag til forbedringer m.m. danner baggrund for en vurdering af behovet for en opfølgningsplan med korrigerende og forebyggende handlinger.

Kvalitetslederen koordinerer i samarbejde med afdelingerne og de implicerede ledere gennemførelsen af de løbende forbedringer – ud fra fastlagt procedure.