Alle procedurer i kvalitetssystemet er underlagt central styring, så det sikres, at kun gældende dokumenter er tilgængelige for brugerne og andre interesserede.

Samtlige dokumenter skal kunne identificeres ud fra en fastlagt standard med: dokumentnavn, nummer, dato, udarbejdet af, godkendt af. og redigeret dato.

Alle skabeloner og blanketter findes på skolens intranet.