Selvevaluering handler om, at uddannelsernes chefer, ledere og medarbejdere på systematisk vis identificere og prioritere løbende forbedringer på skolen, ud fra fastsatte mål.

På Syddansk Erhvervsskole er det besluttet at lede og styre efter KPI'er (Key Perfomance Indicators) i alle afdelinger.

Hvad er KPI'er?
KPI'er er en forkortelse  for Key Perfomance Indicators. 
Den strategiske ledelse fastlægger de overordnede mål i KPI'er, hvilket skal sikre at skolen styrer mod de samme mål, med udgangspunkt i skolens overordnede KPI'er.

Campuschefer og de enkelte afdelingers- og uddannelsesledere, har ansvaret for at sikre at skolens strategimål/KPI'er opnås, gennem selvevaluering.

Selvevalueringens konklusioner udtrykkes ved aktiviteter i en handleplan, der skal være med til at forbedre kvaliteten på skolen og gøre skolens uddannelser mere attraktive og til at opnå skolens fælles mål. Selvevalueringen foregår i februar måned, hvert år.

Handlingsplanerne skal sikre, at de planlagte aktiviteter gennem information, træning og gennemførelse af de planlagte aktiviteter, bliver et naturligt redskab for alle medarbejdere.

Projektcentret skal bidrage til afdelingernes implementering af handleplaner – bl.a. med procedurer og resultatdokumentations aktiviteter.

Dokumentation af selvevalueringen
Handlingsplaner der er et produkt af selvevalueringerne, ligger på et fællesdrev internt på skolen.