EFQM-modellen visualiserer den strukturelle tankegang der ligger til grund for Syddansk Erhvervsskoles kvalitetssystem.

Med inspiration fra forskellige kvalitetsteorier er skolens kvalitetssystem bygget op omkring EFQM-modellens ni kriterier.

 

 

Link til kriterium 1: Lederskab Link til kriterium 3: Medarbejdere Link til kriterium 2: Politik og strategi Link til kriterium 4: Partnerskaber og ressourcer Link til kriterium 5: Processer Link til kriterium 7: Medarbejder resultater Link til kriterium 6: Brugerresultater Link til kriterium 8: Samfundsresultater Link til kriterium 9: Nøgleresultater