Kvalitetssystemet er tilgængeligt via skolens hjemmeside for "Kvalitet". Eventuelle interne data vil foreligge på skolens intranet eller fællesdrev.