Udvikling og trivsel er to væsentlige faktorer for, om vi kan tiltrække og fastholde de medarbejdere, vi har brug for.

Kompetenceudviklingens omfang og effekt er sammen med andre nøgletal med til at synliggøre skolens medarbejdermæssige resultater.