Arbejdspladsvurdering 2014

Det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø.

Psykisk arbejdsmiljø
MTU 2015 rummer også måling af arbejdsmiljøet. 
Det psykiske arbejdsmiljø måles på fem parametre. Samlet set er der fald i vurderingen af alle fem parametre, og også her er der tale om meget forskellige resultater på afdelingsniveau. Arbejdets indhold og muligheder samt samarbejdsrelationer vurderes høj. Psykisk velvære samt arbejdsmiljø og sygefravær vurderes middel, mens arbejdspres og balance i forhold til privatliv vurderes lav.

Desuden er medarbejderne blevet spurgt, om de har været udsat for mobning hhv. chikane. I begge tilfælde svarer 7 pct. ja, mens 93 pct. svarer nej. På tilsvarende spørgsmål om vold eller trusler svarer 8 pct. ja, og 92 pct. svarer nej.

Fysisk arbejdsmiljø
I 2014 indeholder MTU spørgsmål, der relaterer til det fysiske arbejdsmiljø. Det samlede resultat viser middel og er et gennemsnit af vurderingerne af indretning, indeklima, rengøring, belysning, støj, adgang til it-udstyr og fokus på forebyggelse.