Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogikken er i centrum

Der er fokus på den nye diplomuddannelse i erhvervspædagogik (PD), som er kravet til pædagogisk uddannelse for lærere ansat på erhvervsuddannelserne efter den 15. januar 2010.

Lærere forventes at påbegynde PD senest et år efter ansættelsen og afslutte senest seks år efter ansættelsen (dog fire år for ansatte efter januar 2013).

SDE har valgt en model, hvor lærere får uddannelsesorlov med løn, når de gennemfører hvert af de seks PD-moduler, typisk ét modul à ca. seks uger hvert halve år. Skolen søger SVU-refusion i orlovsperioderne. Som optakt til PD skal alle gennemføre et praktisk vejledningsforløb på 50 timer med en intern vejleder.

SDE har i perioden januar 2010 til december 2013 ansat 60 lærere, der er omfattet af kravet om PD. Desuden har skolen nyansat 35 med tilstrækkelige pædagogiske forudsætninger – enten PG fra tidligere ansættelse på erhvervsskole eller uddannelse som folkeskolelærer. 17 af de 60 lærere er i gang med PD, og de første afslutter uddannelsen i 2015. To gennemfører voksenunderviser-uddannelsen.

Yderligere 23 lærere er tilmeldt PD modul 1 i 2014, hvilket er et udtryk for, at uddannelsesmodellen nu er godt implementeret, og at de nyansatte lærere kommer hurtigere i gang med den pædagogiske uddannelse.