Personalestruktur på Syddansk Erhvervsskole

Antallet af årsværk er steget fra 883 til 926 i 2014. Det er en stigning på 43 årsværk og den største stigning er i de pædagogiske områder, hvor der er 31 årsværk flere.Administration og ledelse er steget med 9 årsværk og bygningsdrift med 5. Tallene er fremkommet ud fra det totale årsværksforbrug og er inklusiv overarbejde. I samme periode er elevtallet steget meget med 268 årselever.