Nye arbejdstider og stigende sygefravær

2014 var året hvor årselevantallet slog alle rekorder, og hvor arbejdstidsreglerne for EUD-lærerne også ændrede sig. Der er nu kun to forskellige arbejdstidsaftaler tilbage på skolen: AC-aftalen og Tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Nøgletallet for sygefravær, udviser stining, ligesom hos resten af erhvervsuddannelsesområdet, blot i større grad.

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder på SDE i 2014 er steget og har nu et niveau, der svarer til niveauet i 2009.
Stigningen kan også ses for Undervisningsministeriet og for erhvervsuddannelserne samlet, skønt de udviser en mindre forøgelse.

Hvis langtidssygefraværet (sygdomsperioder længere end 30 dage) trækkes ud, er det gennemsnitlige sygefravær på Syddansk Erhvervsskole 5,5 dage, og i erhvervsuddannelserne er det 4,2 dage. Uanset, hvordan der analyseres, er sygefraværet højt, og der arbejdes på at nedbringe det.