Robot10

Alle muligheder står åbne med en kombineret robotteknologisk 10. klasse

Uddannelsen er et solidt springbræt til både gymnasiet, de erhvervsrettede uddannelser eller noget helt tredje. 

Valget er dit.

Er du interesseret i robotteknologi? Vil du udfordres fagligt? Banker dit hjerte for naturvidenskab? Og er du vild med at lære på et højt niveau i et stærkt fællesskab? 

Så tag en kombineret 10. klasse med fokus på fremtidens teknologiske udvikling.

 

Hvad får jeg ud af Robot 10?

Den robotteknologiske 10. klasse målretter sig både til en gymnasial og en erhvervsrettet tilgang til videre uddannelse, og der vil være fokus på den fremtidens udvikling inden for robotteknologi. 

De almene fag integreres i en teknologisk og projektorganiseret undervisningsform.

En kombineret 10. klasse er en kombination mellem en 10. klasses eksamen og et grundforløb inden for fagretningen Robot, Teknologi og Automatik på Syddansk Erhvervsskole.

Du opnår:

  • at forbedre grundlaget for at påbegynde en gymnasieuddannelse, idet du i højere grad har været inde og snuse til de krav og forventninger, der ligger på gymnasialt niveau.
  • at få direkte adgang til at starte på grundforløb 2 i en hvilken som helst erhvervsuddannelse efterfølgende.

Undervisningsmiljø

Undervisningen vil delvis foregå på Syddansk Erhvervsskoles HTX uddannelse ved Odense Tekniske Gymnasium på Munkebjergvej i Odense og delvis i Syddansk Erhvervsskoles Nationale Videnscenter for Automation- og Robotteknologi. Du vil indgå i et stærkt fællesskab med det studiemiljø, der eksisterer på gymnasiet og på erhvervsskolen. Der er begrænset optag.

Fag

Obligatoriske fag

Underviserne på Odense Tekniske Gymnasium vil henholdsvis være gymnasielærere samt undervisere i robotteknologi. Der vil yderligere være automatikteknikere og ingeniører, som vil bidrage med undervisning i robotter og programmering med UARM robotter gennem Problem Based Learning. Der vil også være feedback fra specialister, virksomheder og egne undervisere.

Du modtager undervisning i obligatoriske fag af gymnasielærere fra Odense Tekniske Gymnasium:

- Dansk
- Engelsk
- Matematik


Valgfag

Du modtager undervisning i valgfrie fag af gymnasielærere fra Odense Tekniske Gymnasium:

- Fysik/kemi
- Innovation og entreprenørskab
- 2. fremmedsprog, eksempelvis tysk
- 1 uges brobygning

Grundforløbsfag

Du modtager projekt- og praksisorienteret undervisning i robotteknologi og automation - som står mål med de obligatoriske erhvervsfag på grundforløb 1, i Syddansk Erhvervsskoles Nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi:

- Arbejdspladskultur
- Praktikpladssøgning
- Samfund og sundhed
- Faglig dokumentation
- Faglig kommunikation
- Innovation og metodelære

Adgangskrav

Eleverne skal for at kunne påbegynde forløbet opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelserne

Du skal have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller en tilsvarende prøve.

Optagelse

Hvis du vil starte på Robot 10, skal du ansøge via optagelse.dk.

Under fanebladet ’Uddannelsesønsker’ skal du vælge 10. klasse som ’uddannelsesområde’. Så kommer der en liste frem over forskellige skoler, her skal du vælge UngOdense.

Transport og buskort

Information vedr. ansøgning om befordring mellem bopæl og skole

Ansøgningsskema findes på www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/elevbefordring/soeg-elevbefordring og der søges direkte til mobiliodense.

Ansøgning om befordring kan kun søges af elever med bopælsadresse i Odense Kommune og hvis afstanden er mere end 9 km.

Ruteplanen, der anvendes ved opmåling af afstand mellem bopæl og skole, er at finde på: https://apps.odense.dk/odenserundt/#directions. det er korteste cykelrute, der anvendes.

I rubrikken ”Skolens navn” skrives fx: Job10, Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ.

Der kan i 10. klasse ikke søges om befordring med begrundelse ”farlig skolevej”.

Yderligere spørgsmål, uddybning bedes rettes til  mobiliodense@odense.dk

Studietur

Vi tager også på en fælles studietur til fx Berlin, Paris, Barcelona eller London, hvor der skabes venskaber i et stærkt fagligt fællesskab.

Kontakt

Kontaktperson:

Afdelingsleder på Odense Tekniske Gymnasium
Martin Mølgaard Ravn
mmra@sde.dk
Tlf:63 12 69 82

Lærer på Syddansk Erhvervsskole
Jesper Iversen
ji@sde.dk
Tlf: 30 26 90 36

Adresser

Syddansk Erhvervsskole
Odense Tekniske Gymnasium
Munkebjergvej 130
5230 Odense M

Syddansk Erhvervsskole
Nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi
Risingsvej 60
5000 Odense