Robot 10

Alle muligheder står åbne med en kombineret robotteknologisk 10. klasse

 

Uddannelsen er et solidt springbræt til både gymnasiet, de erhvervsrettede uddannelser eller noget helt tredje. 

Valget er dit.

Er du interesseret i robotteknologi? Vil du udfordres fagligt? Banker dit hjerte for naturvidenskab? Og er du vild med at lære på et højt niveau i et stærkt fællesskab? 

Så tag en kombineret 10. klasse med fokus på fremtidens teknologiske udvikling.

Robot 10. klasse Syddansk Erhvervsskole


Hvad får jeg ud af Robot 10?
Den robotteknologiske 10. klasse målretter sig både til en gymnasial og en erhvervsrettet tilgang til videre uddannelse, og der vil være fokus på fremtidens udvikling inden for robotteknologi. 

En kombineret 10. klasse er en kombination mellem en 10. klasses eksamen og et grundforløb inden for fagretningen Robot, Teknologi og Automatik på Syddansk Erhvervsskole.

Den kombinerede 10. klasse giver dig direkte adgang til at starte på grundforløb 2 i en hvilken som helst erhvervsuddannelse efterfølgende.

Fag

Obligatoriske fag

Du vil modtage undervisning af 10. klasseslærere i de obligatoriske fag, herunder:

- Dansk
- Engelsk
- Matematik

Valgfag

- Dansk C - højere niveau
- Engelsk C - højere niveau
- Samfundsfag C - højere niveau

- Fysik/kemi
- Innovation og entreprenørskab
- 1 uges brobygning

Grundforløbsfag: Robot, Teknologi og Automatik

Der vil være automatikteknikere og ingeniører, som bidrager med undervisning i robotter og programmering med UARM robotter gennem Problem Based Learning.

Du modtager projekt- og praksisorienteret undervisning i robotteknologi og automation - som står mål med de obligatoriske erhvervsfag på grundforløb 1. 

Der vil yderligere være automatikteknikere og ingeniører, som bidrager med undervisning i robotter og programmering med UARM robotter gennem Problem Based Learning.

Du får undervisning i følgende:

- Programmering, robotteknologi, processer og flow
- Tekniske tegninger, smedearbejde og industriteknik
- Fantastiske komponenter i metaller og andre materialer
- Højteknologiske maskiner.

Alle fagene står mål med de obligatoriske erhvervsfag på grundforløb 1.

Adgangskrav

Eleverne skal opfylde følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne for at kunne påbegynde den kombinerede 10. klasse.

- Du skal have opnået mindst 02 i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse
- Du skal have bestået 9. klasse (samlet)

Optagelse

Hvis du vil starte på Robot 10, skal du ansøge via optagelse.dk.

Under fanebladet ’Uddannelsesønsker’ skal du vælge 10. klasse som ’uddannelsesområde’. Så kommer der en liste frem over forskellige skoler, her skal du vælge UngOdense.

Transport og buskort

Information vedr. ansøgning om befordring mellem bopæl og skole

Ansøgningsskema findes på www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/elevbefordring/soeg-elevbefordring og der søges direkte til mobiliodense.

Ansøgning om befordring kan kun søges af elever med bopælsadresse i Odense Kommune og hvis afstanden er mere end 9 km.

Ruteplanen, der anvendes ved opmåling af afstand mellem bopæl og skole, er at finde på: https://apps.odense.dk/odenserundt/#directions. det er korteste cykelrute, der anvendes.

I rubrikken ”Skolens navn” skrives fx: Job10, Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ.

Der kan i 10. klasse ikke søges om befordring med begrundelse ”farlig skolevej”.

Yderligere spørgsmål, uddybning bedes rettes til  mobiliodense@odense.dk

Kontakt

Kontaktpersoner:

Koordinator

Jesper Iversen
ji@sde.dk

Adresser

Syddansk Erhvervsskole
Nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi
Risingsvej 60
5000 Odense 

Syddansk Erhvervsskole
Munkebjergvej 130
5230 Odense M