Bygningsmaler

Se helheden – uden at miste fokus på detaljen

Findes der næsten noget bedre, end at se noget gammelt blive forvandlet til næsten nyt? Nej, vel. Som bygningsmaler er det lige netop dét, din hverdag handler om. 

Farver gør noget ved et rum, uanset om du sætter fuld knald på eller maler helt neutralt hvidt. At være bygningsmaler handler derfor om at kunne se løsninger – og helst de bedste i forhold til både kunden, rummet og helheden. Nogle opgaver vil kræve en rolig hånd og god tålmodighed – mens andre vil kræve, at du når en masse kvadratmeter. 


Som bygningsmaler vil dine primære opgaver være at:

  • Male og behandle indendørs, fx lofter, vægge, døre og paneler samt opsætte tapeter og andre vægbeklædninger.
  • Male indendørs, fx pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte.
  • Arbejde med specialteknikker såsom med forgyldning, marmorering, frescoteknikker eller andre gamle maleteknikker.
  • Rådgive kunder i forhold til valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
  • Holde sig opdateret med trends og nye teknikker inden for området.

Alt om maling, tapet, maler- og rulleteknikker samt farvevalg og fravalg.
Du lærer også at blande maling og beregne, hvor meget du skal bruge af de enkelte materialer. Herudover er arbejdsstillinger og arbejdsmiljø samt kundebetjening og rådgivning en vigtig del af uddannelsen.

Det lærer du som maler

EUX - Bygningsmaler

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX bygningsmaler - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Bygningsmalere kan vælge at videreuddanne sig til fx. bygningsingeniør eller arkitekt.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C , samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet bygningsmaler vil du typisk blive ansat i et malerfirma som malersvend - hvor du udfører maleropgaver for både privatpersoner og virksomheder. Faktisk kan du som bygningsmaler arbejde i forskellige typer af virksomheder, hvor der er behov for vedligeholdelse og reparation af bygninger, fx i byggebranchen, boligselskaber eller store private og offentlige virksomheder.

Mange bygningsmalere vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært bygningsmaler kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx byggekoordinator og byggetekniker på et af landets erhvervsakademier. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til bygningsmaler er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 20 uger. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 
Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx bygningsmaler. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært bygningsmaler. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik