Fordelsuddannelser 

En fordelsuddannelse giver dig gode muligheder for læreplads og job

Starter du på en af fordelsuddannelserne, vil du have gode muligheder for at få en læreplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg, når man skal vælge en erhvervsuddannelse. Fordelen ved fordelsuddannelserne er også, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. 

Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. Listen bliver derfor opdateret hvert år. 

Her er listen over uddannelser, som du kan tage hos os med særlige muligheder:

Læs mere om fordelsuddannelserne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.