På Syddansk Erhvervsskole møder vi eleverne på 8. årgang på forskelligvis, når de deltager i de obligatoriske introduktionskurser og den årlige Skills Stafet.

Vi ønsker at skabe oplevelser, ny læring og ruste eleverne med ny viden om ungdomsuddannelserne, så de føler sig inspireret, motiveret og tættere på retningen for deres senere uddannelsesvalg.

Introduktionskurser 

I 8. klasse begynder eleverne at forberede sig til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det sker bl.a. gennem besøg på forskellige ungdomsuddannelser, hvor de unge oplever studiemiljøet, møder elever og lærere, får viden om, hvad det kræver at tage uddannelserne. 

Besøgene kaldes introduktionskurser og varer i alt 5 skoledage og kan ligge spredt over flere dage. Eleverne i 8. klasse skal altid besøge mindst én erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx).

Erhvervsintroducerende dag: Landsdækkende Skills Stafet

En af de store landsdækkende begivenheder er den årlige Skills Stafet – også kaldet den erhvervsintroducerende dag. Her møder eleverne unge fra andre skoler, når de dyster mod hinanden i sjove konkurrencer, som kræver praktisk håndelag inden for de erhvervsfaglige discipliner. Målet er, at vække de unges nysgerrighed og interesse for erhvervsuddannelserne.

Den store finale blandt hverdagens talenter
Eleverne fra 8. klasse kan kvalificere sig til den store Skills Stafet finale. Den bliver holdt samtidig med, at de dygtigste elever fra erhvervsskolerne årligt dyster om at blive danmarksmestre inden for deres fag i DM i Skills.

Vigtig info